Poniżej znajdują się terminy rozgrywek w roku akademickim 2009/2010. Czerwonym kolorem zostały oznaczone turnieje, które już się odbyły. Terminy turniejów oznaczonych TBA (ang. to be announced) zostaną ogłoszone po ustaleniach z Klubem Studio.

ROK AKADEMICKI 2010/2011

Turniej nr 1 / Październik 2010 / 25.10.2010 (poniedziałek)
Turniej nr 2
/ Listopad 2010 /22.11.2010 (poniedziałek)
Turniej nr 3 / Grudzień 2010 /13.12.2010 (poniedziałek)
Turniej nr 4 / Styczeń 2011 /24.01.2011 (poniedziałek)
Turniej nr 5 / Luty 2011 /28.02.2011 (poniedziałek)
Turniej nr 6 / Marzec 2011 /28.03.2011 (poniedziałek)
Turniej nr 7 / Kwiecień 2011 /18.04.2011 (poniedziałek)
Turniej nr 8 / Maj 2011 /16.05.2011 (poniedziałek)
Turniej nr 9 / Czerwiec 2011 /TBA

ROK AKADEMICKI 2009/2010

Turniej nr 1 / Październik 2009 / 26.10.2009 (poniedziałek)
Turniej nr 2 / Listopad 2009 / 23.11.2009 (poniedziałek)
Turniej nr 3
/ Grudzień 2009 / 14.12.2009 (poniedziałek)

Turniej nr 4
/ Styczeń 2010/ 18.01.2010 (poniedziałek)

Turniej nr 5 / Luty/Marzec 2010 / 08.03.2010 (poniedziałek)

Turniej nr 6 / Marzec 2010 / 22.03.2010 (poniedziałek)

Turniej nr 7 / Kwiecień 2010 / 12.04.2010 (poniedziałek)
Turniej nr 8 / Maj 2010 / 24.05.2010 (poniedziałek)
Turniej nr 9 / Czerwiec 2010 / 21.06.2010 (poniedziałek)